Постерни доклади

Постерни доклади, представен на Национална студентска научна конференция по физика и инженерни технологии, 16 - 18 ноевмри, гр. Пловдив, България

 

            

 


Laboratory of Biophotonics

Femto Science - Application Group

Институт по Електроника към Българска Академия на Науките
София – 1784, бул. „Цариградско шосе” - 72