Маг. Лилия Ангелова

Лилия Ангелова

e-mail: liliyaangelova9@gmail.com

  lily1986@abv.bg

Изследователски опит:

Лилия Ангелова е физик в лаборатория “Микро и Нано Фотоника”, Институт по електроника, БАН. Тя е бакалавър - Молекулярен биолог; има и магистърска степен по Биохимия от Биологическия факултет на Софийския университет, България. От няколко години работи активно в областта на фемтосекундното лазерно модификациране, като неинвазивен метод за оптимизиране на биосъвместими полимерни и керамични материали за нуждите на тъканното инженерство. Образованието й като биохимик – молекулярен биолог й дава предимство при оптимизиране на условията за приложение на фемтосекундните лазерни импулси в регенеративната медицина за фунционализиране на имплантни повърхности, имайки в предвид тънките механизми на взаимодействие на клетките с така създадените биосъвместими матрици.

Интереси: fs лазерна модификация, регенеративна медицина, тъканно инженерство, биоматериали, 2D и 3D клетъчни матрици, клетъчна адхезия и пролиферация, др.

 


Лаборатория Микро и Нано Фотоника

Femto Science - Application Group

femtosciencegroup@gmail.com

Институт по Електроника към Българска Академия на Науките
София – 1784, бул. „Цариградско шосе” - 72