Георгий Станев

Георгий Станев– студент

имейл: georgii10ss@gmail.com

Тел: +359 88 460 4281

Завършил Природо математическа гимназия "акад.Любомир Чакалов" със специалност физика.

Следва в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ - Фотоника и лазерна физика в Физическият факултет.

Интереси: фемтосекундна лазерна аблация, взаимодействие между лазер и материя, обработка и развитие на биоматериали, тъканно инженерство, 3D принтиране.

 

 


Лаборатория нелинейна и влакнеста оптика

Femto Science - Application Group

femtosciencegroup@gmail.com

Институт по Електроника към Българска Академия на Науките
София – 1784, бул. „Цариградско шосе” - 72