Основни теми на интерес на групата

 • Взаимодействие на ултра-къси лазерни импулси с веществото
 • Лазерна аблация
 • Биоматериали
  • Биополимери
  • Синтетични полимери
  • поликапролактон (ɛ-caprolactone (PCL))
  • керамики
 • Приложения в тъканното инженерство

 


Лаборатория нелинейна и влакнеста оптика

Femto Science - Application Group

femtosciencegroup@gmail.com

Институт по Електроника към Българска Академия на Науките
София – 1784, бул. „Цариградско шосе” - 72