Новини

Спечелен проект за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти към Фонд Научни Изследвания - № ДМ 18/6, 2017 г. на тема: "Получаване на повърхнинни модификации на синтетични керамични матрици чрез ултра-къси лазерни импулси и анализ на техните свойства за използване в тъканното инженерство на кости", участници в проекта: Ирина Близнакова, Александра Желязкова, Лилия Ангелова


ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ 2018-2019

 

 

Софийски Фестивал на Науката - 2019

Тази година Femto science application group ще вземе участие в Софийския Фестивал на Науката, който се организира за 9-та поредна година от British Counsil. Мащабното събитие ще се проведе в София Тех Парк, в периода 9 - 12 май 2019 г. Демонстрациите на групата ще се проведат в дните 9 и 10 май, в зона "Откривател".

За повече информация: https://www.britishcouncil.bg/sofia-science-festival/experiments/discover-zone

 

 

 

 


Laboratory of Biophotonics

Femto Science - Application Group

Институт по Електроника към Българска Академия на Науките
София – 1784, бул. „Цариградско шосе” - 72