Автобиография на Александра Желязкова

Лична информация

Дата на раждане

15.02.1986г.

Място на раждане

Хасково, България

Езици

български-майчин, английски

Служебен адрес

Институт по Електроника, Българска Академия на Науките, Бул. "Цариградско шосе" №72, 1784, София

Телефон

02 979 5875

Е-mail

alexandra_jivkova@abv.bg

Образование

 

2005-2009

Физически Факултет, СУ "Св. Климент Охридски", Физика и Математика - бакалавър

 

2009-2011

 

2012-до сега

Физически Факултет, СУ "Св. Климент Охридски", Медицинска Физика - магистър

 

Институт по Електроника, БАН - лаб. "Биофотоника"-докторант

 

Заемани длъжности

 

Април 2010-до сега

 

Българска Академия на Науките, Институт по Електроника, лаб. Биофотоника, физик

 

 

Научни умения и допълнителна квалификация

Курсове  

  MATLAB - компютърен курс, Център за обучение-БАН, България,

  Европейско училище по медицинска физика - Европейски научен институт, Аршам, Франция,

Дозиметрия и радиационна защита, Биофизика, Клинична дозиметрия, Физични методи в медицината, Медицински електронни уреди, Патология на биомембраните, Обработка и анализ на изображения в медицината, Метрология на йонизиращите лъчения, Оптоелектрони методи в медицината, Реология и биомеханика

Публикации:

1. N. Chandra, A. Daskalova, I. Bliznakova, S. Lueftenegger, A. Zhelyazkova, S. Enikoe, T. Ganz, W. Husinsky, ‘Defined nano-structuring with ultrashort pulses in gelatine biopolymer films for tissue-engineering’ MATEC Web of Conferences, EDP Sciences, 8 (2013) DOI: 10.1051/matecconf/20130803009;

2. A. Daskalova, C. Nathala, I. Bliznakova, E. Stoyanova, A. Zhelyazkova, T. Ganz, S. Lueftenegger, W. Husinsky, ’’Controlling the porosity of collagen, gelatin and elastin biomaterials by ultrashort laser pulses’’, Applied Surface Science, 2013, IF-2.112;

3. A. Zhelyazkova, E. Borisova, L. Angelova, E. Pavlova, M. Keremedchiev, “Excitation-Emission Matrices Measurements of Human Cutaneous Lesions – Tool for Fluorescence Origins Evaluation”, Proc. SPIE Vol. 9032, 90320A-1, (2013), ISSN: 1605-7422, DOI: 10.1117/12.2044450,

4. L. Angelova, E. Borisova, Al. Zhelyazkova, M. Keremedchiev, B. Vladimirov, L. Avramov, “Fluorescence Spectroscopy of Gastrointestinal Tumors – In Vitro Studies and In Vivo Clinical Applications”, Proc. SPIE Vol. 9032, 9032-5, doi: 10.1117/12.2044449 (ISSN: 1605-7422) (2013)

5. E. Borisova, E. Pavlova, M. Keremedchiev, L. Angelova, A. Zhelyazkova, Ts. Genova, “Optical biopsy of cutaneous tumors – from laboratory experiments to clinical applications”, Proc. of IV International Symposium “Topical Problems of Biophotonics”, p. 291-293, (2013), ISBN 978-5- 8048-0093-3

6. E. Borisova, E. Pavlova, P. Troyanova, Al. Zhelyazkova, Ts. Genova, L. Avramov, „Using spectroscopy to diagnose skin cancer”, Biomedical Optics & Medical Imaging, (2014), SPIE Newsroom, DOI: 10.1117/2.1201405.005509

7. E. Borisova, L. Angelova, Al. Jeliazkova, Ts.Genova, E. Pavlova et al., “Polarization effects in cutaneous autofluorescent spectra”, Proc. SPIE 9129, Biophotonics: Photonic Solutions for Better Health Care IV, 91292G, (2014); DOI:10.1117/12.2050886; http://dx.doi.org/10.1117/12.2050886

8. Е. Borisova, L. Angelova, Al. Zhelyazkova, Ts. Genova, O. Semyachkina-Glushkovskaya, М. Keremedchiev, N. Penkov, B. Vladimirov, L. Avramov, „Endogenous and exogenous fluorescence spectroscopy of gastrointestinal tumours – in vitro studies”, JOURNAL OF OPTOELECTRONICS AND ADVANCED MATERIALS Vol. 16, No. 9-10, (2014), p. 1196 – 1205

9. E. Borisova, Al. Jeliazkova, E. Pavlova, P. Troyanova, T. Kundurdjiev, et al. "Reflectance spectroscopy of pigmented cutaneous benign and malignant lesions ", Proc. SPIE 9421, Eighth International Conference on Advanced Optical Materials and Devices (AOMD-8), 94210I (2014), DOI:10.1117/12.2082632,

10. A. Zhelyazkova, E. Borisova, L. Angelova, E. Pavlova, M. Keremedchiev, L. Avramov, „Tissue Fluorescence Origins Evaluation Using Excitation-Emission Matrices”, Proc. SPIE 9447, 18th International School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications, 944711, (2015), DOI:10.1117/12.2177795

11. Ts. Genova, E. Borisova, Al. Zhelyazkova, O. Semyachkina-Glushkovskaya, N. Penkov, M. Keremedchiev, B. Vladimirov, L. Avramov, „Excitation-Emission Matrices (EEMs) and Synchronous Fluorescence Spectroscopy (SFS) Investigations of Gastrointestinal Tissues”, Proc. SPIE 9447, 18th International School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications, 94470X, (2015), DOI:10.1117/12.2177674

12. Ts. Genova, E. Borisova, L. Angelova, Al. Zhelyazkova, M. Keremedchiev, B. Vladimirov, L. Avramov, „Excitation-emission matrices for detection of colorectal tumours – initial investigations”, Bulgarian Chemical Communications, Vol. 47, p 464-468 (2015)

13. Ya. Andreeva, E. Borisova, Ts. Genova, Al. Zhelyazkova, L. Avramov, „Synchronous fluorescence spectroscopy for analysis of wine and wine distillates”, Proc. SPIE 9447, 18th International School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications, 94470Z, (2015), doi:10.1117/12.2178026

14. Ya. Andreeva, E. Borisova, Ts. Genova, Al. Zhelyazkova, L. Avramov, „Synchronous fluorescence spectroscopy for analysis of vegetable oils”, Bulgarian Chemical Communications, Vol. 47, p 469-475 (2015)

15. E. Borisova, Ts. Genova, Al. Zhelyazkova, L. Angelova, M. Keremedchiev, N. Penkov, B. Vladimirov, O. Semyachkina-Glushkovskaya, L. Avramov, “Polarization sensitive excitationemission matrices for detection of colorectal tumours – initial investigations”, Journal of Physics: Conference Series 594 (2015), 012031, DOI: 10.1088/1742-6596/594/1/012031

16. E. Borisova, Al. Zhelyazkova, M. Keremedchiev, N. Penkov, O. Semyachkina-Glushkovskaya, L. Avramov „Endogenous synchronous fluorescence spectroscopy (SFS) of basal cell carcinoma – initial study”, Optics and Spectroscopy, 120 (1), pp 43-49 (2016), IF = 0.723

17. Al. Zhelyazkova, E. Borisova, Ts. Genova, E. Pavlova, P. Troyanova, I. Terziev, N. Penkov, L. Avramov, “Polarization-sensitive autofluorescence spectroscopy of non-melanoma cutaneous tumours”, Journal of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 17, No. 9-10, 1283 – 1287, (2015), IF = 0.429

18. Ц. Генова, Е. Борисова, Н. Пенков, Б. Владимиров, А. Желязкова, Л. Аврамов, “МАТРИЦИ НА ВЪЗБУЖДАНЕ И ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ И СИНХРОННА ФЛУОРЕСЦЕНТНА СПЕКТРОСКОПИЯ ЗА ДЕТЕКТИРАНЕ НА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИ ТУМОРИ”, ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” – БЪЛГАРИЯ НАУЧНИ ТРУДОВЕ, vol. 39(4) pp. 20-25 (2015)

19. Ts. Genova, E. Borisova, Al. Zhelyazkova, N. Penkov, B. Vladimirov, I. Terziev, O. Semyachkina-Glushkovskaya, L. Avramov, „Colorectal cancer stage evaluation using synchronous fluorescence spectroscopy technique”, Optical and Quantum Electronics, Vol. 48, Issue 8, pp 1-10, Springer, (2016)

20. E. Borisova, Al. Zhelyazkova, Ts. Genova, P. Troyanova, El. Pavlova, N. Penkov, L. Avramov, “Autofluorescence spectroscopy techniques for skin cancer diagnostics”, Laser Optics (LO), 2016 International Conference, IEEE, S2-9, (2016)

21. V. Plachkova, A. Zhelyazkova, L. Avramov, Ch. Zemyarski, P. Petrov, „Characterization of raw milk of ruminants by means of Fluorescence spectroscopy”, International Journal of Scientific and Research Publications, Vol. 6, Issue 2, pp 90-92, (2016)

22. Ts. Genova, E. Borisova, N. Penkov, B. Vladimirov, Al. Zhelyazkova, L. Avramov, “Excitation–emission matrices and synchronous fluorescence spectroscopy for the diagnosis of gastrointestinal cancers”, Quantum Electronics, Vol. 46, Issue 6, pp. 510, IOP Publishing, (2016)

23. A. Zhelyazkova, I. Kuzmina, E. Borisova, N. Penkov, Ts. Genova, J. Spigulis, L. Avramov, “Investigating different skin and gastrointestinal tract (GIT) pathologies ex vivo by autofluorescence spectroscopy and optical imaging”, Proc. SPIE 10226, 19th International Conference and School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications, 1022615 (January 5, 2017); doi:10.1117/12.2261817

24. Ts. Genova, E. Borisova, N. Penkov, B. Vladimirov, I. Terziev, Al. Zhelyazkova, L. Avramov, “Autofluorescence polarization spectroscopy of cancerous and normal colorectal tissues”, Proc. SPIE 10226, 19th International Conference and School on Quantum Electronics: Laser Physics and Applications, 1022618 (January 5, 2017); doi:10.1117/12.2264453

 

Презентации:

 

 1. “Fluorescence Spectroscopy of Non-Melanoma Cutaneous Tumors-Diagnostic Features” E. Borisova, E. Pavlova, P. Troyanova, D. Dogandjiiska, A. Zhelyazkova, L. Avramov, 20-24 September 2010, Nessebar, Bulgaria- (Poster presentation)
 2. „Some Aspects of Photo-Immunological Reactions Under Light Irradiation During Photodynamic Therapy”, A. Zhelyazkova, L. Avramov. 03 - 08 September 2011, Golden Sands, Bulgaria - (Poster presentation)
 3. „Фемтосекундно модифициране на биоматериали за приложение в тъканното инженерство”, A. Даскалова, И. Близнакова, А. Желязкова, В. Хусински, Ш. Реди, И. Бъчваров, А.Трифонов, Петнадесети Зимен Семинар “ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА ФИЗИКА - модерната физика”, Витша, София, (Oral presentation)
 4. „Excitation-Emission Matrices Measurements of Human Cutaneous Lesions – Tool for Fluorescence Origins Evaluation”, A. Zhelyazkova, E. Borisova, L. Angelova, E. Pavlova, M. Keremedchiev, „1st International Conference „Biophotonics” - Riga 2013”, Riga, Latvia, 26 - 31 August 2013, (Poster presentation)
 5. „Excitation-Emission Matrices Analyses of Soft Biological Tissues for Biomedical Diagnosis of Neoplasia”, A. Zhelyazkova, „FP7/FET - Empowering Young Explorers (EYE) Lab Surfing Workshop”, Thessaloniki, Greece, 25-26 March 2014, (Oral presentation)
 6. „Peptide nucleic acids - DNA hybridization studied by fluorescence excitation-emission spectroscopy”, A. Zhelyazkova, Ts. Gantchev, L. Avramov, 10th International Young Scientist Conference “Developments in Optics and Communications” and Laserlab III Training School for Potential Users “Laser Applications in Spectroscopy, Industry and Medicine,, Riga, Latvia, 9-12 April 2014, (Poster presentation)
 7. „Development of a Multidisciplinary Approach to Screening New Therapeutic and Diagnostic Tools against Cancer”, A. Zhelyazkova, Blue sky conference at Budapest, 17 - 19 June 2014, Budapest, Hungary (Oral presentation)
 8. „Polarized autofluorescence spectroscopy measurements of normal skin in vivo – initial investigations”, Al. Zhelyazkova, E. Borisova, Tz. Todorova, Ts. Genova, L. Angelova, E. Pavlova, P. Troyanova, L. Avramov, The twenty third annual International Laser Physics Workshop (LPHYS'14), 14 - 18 July 2014, Sofia, Bulgaria (Poster presentation)
 9. „Autofluorescence Excitation-Emission Matrices (EEMs) of Non-melanoma Cutaneous Tumours”, A. Zhelyazkova, E. Borisova, L. Angelova, E. Pavlova, M. Keremedchiev, L. Avramov, 8th International Conference „Advanced Optical Materials and Devices”, 25-27 August 2014, Riga, Latvia (Oral presentation)
 10. „Tissue Fluorescence Origins Evaluation Using Excitation-Emission Matrices”, A. Zhelyazkova, E. Borisova, L. Angelova, E. Pavlova, M. Keremedchiev, L. Avramov, 18th International School on Quantum Electronics: „Laser Physics and Applications”, 29 September - 03 October, Sozopol, Bulgaria (Poster presentation)
 11. „ЕЕМ матрици за анализ на кожни неоплазии – инструмент за определяне на източниците на ендогенна флуоресценция на тъканите”, А. Желязкова, Е. Борисоваa, Л. Ангелова, Е. Павлова, М. Керемедчиев, Ц. Генова, Л. Аврамов, НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЗИКА - ПЛОВДИВ 2014 г. 10 - 12 октомври 2014 г., Пловдив, България

12. „Polarization-Sensitive Synchronous Fluorescence Spectroscopy for Biological Tissues Evaluation”, A. Zhelyazkova, E. Borisova, Ts. Genova, N. Penkov, M. Keremedchiev, L. Avramov, 2 nd Optical Nanospectroscopy Conference, 18-20 March 2015, UCD Dublin, Ireland (Poster presentation)

13. „Polarization-Sensitive Synchronous Fluorescence Spectroscopy of Human Basal Cell Carcinoma”, A. Zhelyazkova, E. Borisova, Ts. Genova, N. Penkov, L. Avramov, 11th International Young Scientist Conference “Developments in Optics and Communications”, Riga, Latvia (Oral presentation)

14. “Investigating Different Skin and Gastrointestinal tract (GIT) Pathologies (in vivo and ex vivo) by Optical Imaging”, A. Zhelyazkova, E. Borisova, Ts. Genova, N. Penkov, L. Avramov, Workshop “Biophotonics in cancer detection: technologies and sensing”, 4-5 May 2015, Porto, Portogal (Oral presentation)

15. „Advanced Autofluorescence Mapping Techniques for Investigation of Human Cutaneous Tumours”, Al. Zhelyazkova, E. Borisova, N. Penkov, P. Troyanova, Ts. Genova, L. Avramov, 7 th International Graduate Summer School: Biophotonics‟15, 6-13 Jun 2015, Ven, Sweeden (Poster presentation)

16. „Skin cancer evaluation using synchronous fluorescence spectroscopy (SFS) - ex vivo investigations”, Al. Zhelyazkova, E. Borisova, N. Penkov, P. Troyanova, Ts. Genova, L. Avramov, „Workshop: Cancer diagnosis and prognosis using laser imaging: technical and clinical progresses”, Barcelona, Spain, 31 March-1 April 2016 (Oral presentation)

17. „Investigating different skin and gastrointestinal tract (GIT) pathologies ex vivo by optical imaging”, A. Zhelyazkova, I. Kuzmina, E. Borisova, N. Penkov, Ts. Genova, J. Spigulis, L. Avramov, International Conference and School on Quantum Electronics “Laser Physics and Applications”, Sozopol, Black sea, Bulgaria, 26-30 Sep. 2016, (Poster presentation)

18. „Femtosecond laser surface texturing of 3D poly-ε-caprolactone matrices for bones tissue engineering applications”, A. Daskalova, I. Bliznakova, A. Zhelyazkova, B. Ostrowska, A. Trifonov, I. Buchvarov, L. Avramov and W. Husinsky, TWENTIETH INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON VACUUM, ELECTRON AND ION TECHNOLOGIES, 25 − 29 September 2017, Sozopol, Bulgaria (Poster presentation)

19. „Micropatterning of 3D PCL Scaffolds via Femtosecond Laser Ablation for Tissue Engineering Applications”, A. Zhelyazkova, A. Daskalova, I. Bliznakova, B. Ostrowska, H. Declercq, A. Trifonov, L. Avramov, I. Buchvarov, VI НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЗИКА И ИНЖЕНЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ, 16-18 ноември 2017, гр. Пловдив

 

Професионални дейности:

„School of Image Processing and Analysis of Data From Physical Measurements in the Field of Ecology, Medicine and Nano-Technology”, Bansko, Bulgaria - член на организационния комитет

 

Seventeenth International School on Quantum Electronics: "Laser Physics and Applications", Nessebar, Bulgaria - член на организационния комитет

 

23rd International Laser Physics Workshop (Sofia, 14-18 July 2014) - член на организационния комитет

 

Награди:

 

3-та награда на SPIE за най-добър доклад от 1-ва Mеждународна конференция по Биофотоника, Рига, Латвия – 31.08.2013 г.

Награда за най-добър постер от TWENTIETH INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON VACUUM, ELECTRON AND ION TECHNOLOGIES, 25 − 29 September 2017, Sozopol, Bulgaria

 

 

Участие в научни проекти:

1. Договор DО-02-112/2008, „National Center of Exellence on Biomedical Photonics”, financed by the National Scientific Fund of Republic of Bulgaria, 2009 - 2011

2. Оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси” BG051PO001.3.3.04/57/2009 на тема: „Развитие на интердисциплинарно мислене и обучение на младите учени в областта на взаимодействието на светлината с материални среди”

3. Договор № ДМУ-03/15/2011 фонд Научни Изследвания, научен ръководител: гл.ас. Албена Даскалова „3D Фемтосекундно лазерно микростуктуриране на биоматериали за приложение в медицината”

4. Договор № ДМУ-03-46/2011 фонд Научни Изследвания, научен ръководител: доц. др. Екатерина Борисова „Разработка и внедряване на оптична биопсия за ранна диагностика на злокачествени тумори”

5. Договор № ДФНИ-Б01/20 фонд Научни Изследвания, научен ръководител: проф. Цветан Ганчев, „Разработване на пептидно-нуклеинови киселини (ПНК) като последователност-специфични и обемисти ДНК увреждания, генотоксични агенти и диагностични проби“

6. Договор НТС04/9-2013 фонд Научни Изследвания, научен ръководител: гл.ас. Албена Даскалова, „Обработка с ултра-къси лазерни импулси на тънки слоеве от колаген за приложение в тъканното инженерство”

7. DFNI-B02/9/2014, “Development of biophotonics methods as a basis of oncology theranostics” 8. Cost Action MP1302 Nanospectroscopy – 2014-2017

9. Cost Action BM1205 European Network for Skin Cancer Detection using Laser Imaging – 2014-2017

10. Договор№ ДМУ08/5/2016, фонд Научни Изследвания, научен ръководител: гл.ас. Албена Даскалова „Подобряване на биоактивността на биомиметични материали чрез текстуриране с ултра-къси лазерни импулси”

11. ЕБР, БАН - Фламандски фонд с решение на ръководството на БАН № Р-38/18.11.15 г. на тема: "Функционализиране на биоматериали, модифицирани чрез използването на фемтосекундни импулси за подобряване на клетъчната насоченост и адхезия", 2016 – 2018, научен ръководител: гл.ас. Албена Даскалова

 

 


Laboratory of Biophotonics

Femto Science - Application Group

Институт по Електроника към Българска Академия на Науките
София – 1784, бул. „Цариградско шосе” - 72